เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
108345   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะผู้บริหาร

นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายพงษ์ศักดื์ โรจนะชาลี
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายวราวุธ คำงาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นางสาวปรียาวัลย์ ศรวิเศษ
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายจีราวัฒน์ อุดมวรรธน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายสิทธิ มะค่า
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นางสาวธันยนันท์ อุดมวรรธน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197